FASHION COLLOQUIUM

SEARCHING FOR THE NEW LUXURY

Het Fashion Colloquium: Searching for the New Luxury zal nieuwe definities van ‘luxe’ onderzoeken tegen de achtergrond van dringende milieu- en sociale kwesties. Mode heeft dringend behoefte aan meer waarde-gebasseerd kritisch denken, evenals aan designgericht onderzoek om het systeem grondig te verkennen, te verbreken, opnieuw te definiëren en te transformeren. Tijdens deze tweedaagse conferentie zullen we gezamenlijk onderzoeken hoe we kunnen evolueren naar een modewereld die ethiek, inclusiviteit en verantwoordelijk consumentisme op een meer geëngageerde manier benadert. Design, verbeeldingskracht en esthetiek zijn essentieel om deze waarden tot uitdrukking te brengen en om een ​​meer ethische betrokkenheid te bieden bij de materiële objecten die ons lichaam omringen. Het Fashion Colloquium: Searching for the New Luxury’ zal onderzoeken hoe we samen kunnen overstappen naar een meer veerkrachtige toekomst van mode.

Meer dan 30 internationale academici en creatieve beoefenaars presenteren hun onderzoek over thema’s als nieuwe materialen, ontwerp voor gesloten lussen, esthetische duurzaamheid en emotionele connectiviteit, herdefiniëren waardestelsels, nieuwe bedrijfsmodellen en organisatievormen, en het belang van agency in de richting van een veerkrachtigere toekomst. We zullen gezamenlijk diepgaande discussies voeren over hoe we innovatieve benaderingen kunnen ontwikkelen die helpen bij het creëren van systeemverandering.

Een congres van twee dagen met vele (internationale) sprekers en gasten.

Rol van Organisatiebureau Sophie Schijf
(mei 2018)

  • Gehele productie van het congres
  • Meedenken in de inhoud van het congres